Produkcijas pielietošanas sfēras

Mūsu dīzeļu un gāzes ģeneratori, kā arī dažādi citi dīzeļagregāti tiek pielietoti kuģubūvē, dzelzceļā, Telekomos un sakaru uzņēmumos, naftas un gāzes ieguves vietās, celtniecībā, privātmājās, bankās, lidostās, slimnīcās, vēstniecībās, daudzos citos objektos un nozarēs.

„RĪGAS DĪZELIS” produkcijas galvenie pielitošanas objekti un nozares:

 • Kuģubūve un kuģu remonts
 • Telekomi un mobīlo sakaru uzņēmumi
 • Naftas un gāzes ieguve
 • Dzelzceļš (signalizācija un sakari)
 • Dzelzceļš (ceļu distances)
 • Dzelzceļa transports
 • Lidostas un lidlauku navigācijas sistēmas
 • Celtniecība
 • Ceļubūve
 • Elektroenerģētika
 • Bankas
 • Vēstniecības
 • Slimnīcas
 • Cietumi
 • Robežu pārejas un muitas punkti, muitas noliktavas
 • Supermārketi
 • Valsts objekti
 • Militārie objekti
 • Pašvaldības objekti
 • Privātmājas