Galvenā

Mūsu dīzeļu un gāzes ģeneratori, kā arī dažādi citi dīzeļagregāti tiek pielietoti kuģubūvē, dzelzceļā, Telekomos un sakaru uzņēmumos, naftas un gāzes ieguves vietās, celtniecībā, privātmājās, bankās, lidostās, slimnīcās, vēstniecībās, daudzos citos objektos un nozarēs.