Sauszemes dīzeļagregāti un iekārtas

Agregata tabulā

Portatīvie elektroagregāti, 2-10 kVA

Portatīvie elektroagregāti tiek būvēti uz ātrgaitas (3000/3600 RPM 50/60 Hz frekvencēm) Lombardini dīzeļu bāzes ar gaisa dzesēšanas sistēmu. Palaišanas sistēma – manuālā (kikstarteris) vai/un elektrostartera. Ir iespējams arī automātiskais starts, jā stacionārā tīklā pazūd enerģija. Šīs klases agregāti ir salīdzinoši viegli un pārsvarā domāti mobīlai izmantošanai dažādos objektos. Atsevišķos gadijumos pēc pasūtītāja pieprasījuma tie var tikt ievietoti apvalkā (kapotā) vai konteinerī.  Kapota versijai agregāta dzesēšana apvalkā tiek nodrošināta ar elektriski vadāmu ventilātoru.

Agregata tabulā

Dīzeļģeneratori 5-3050 kVA

Industriālie (sauszemes) dīzeļģeneratori tiek izmantoti kā galvenie vai rezerves barošanas avoti dažādiem virszemes objektiem un nodrošina patērētājus ar 1-ph vai/un 3-ph elektrisko strāvu. Agregāti tiek būvēti uz moderno DEUTZ, Scania, J.Deere, Lombardini, Mitsubishi un MTU dīzeļu bāzes ar šķidruma vai gaisa dzesēšanas sistēmām. Kloķvārpstas ātrums 1500/1800 (3000/3600) RPM nodrošina 50/60 Hz strāvas frekvenci. Agregatu sastāvā tiek izmantoti sinhronie, bezsuku tipa ģeneratori ar elektronisko regulātoru (AVR). Degvielas tvertne iebūvēta agregāta rāmī un nodrošina agregāta 8-12 stundu nepārtrauktu darbību bez degvielas uzpildes. Vadības un automātikas skapis - ar mikroprocesoru. Izpildījumi: uz rāmja ar manuālo elektrostartera palaišanu; uz rāmja ar automātisko palaišanās/apstāšanās  sistēmu atkarībā no stacionāra tīkla stāvokļa; skaņas slāpējošā „SILENT”(70 dBA) apvalkā (kapotā); dažādu izpildījumu konteineros ar iekšējo apgaismošanu, apsildi, automātisko ventilāciju un citām sistēmām; mobīlais izpildījums (apvalkā uz 1,2 vai 3-asu treilera) pārvietošanai ar vieglo vai kravas autotransporu. Opcijas: dažādu vedu sildītāji (dzinējam, ģeneratoram, vadības skapim, apvalkam, konteinerim, degvielas tvertnei); eļļas un degvielas agregāta automātiskās papildināšanas sistēmas; papildus atsevišķi izvietojamas degvielas tvertnes un rezervuāri; sinhronizācijas sistēmas agregāta paralēlai darbībai ar citu agregātu un/vai stacionāro tīklu. Agregātiem ar jaudu, kas pārsniedz 1000 kVA, ir pieejami augstsprieguma ģeneratori vai transformātori. Elektroagregātu ražotās strāvas frekvences: 50,60,400 Hz un citas nestandarta (speciālām vajadzībām).  Mobīlo agregātu treileriem ir arī dažadi izpildījumi un opcijas. Rūpnīcas kvalitātes kontroles sistēmu ir sertificējis DNV-GL saskaņā ar ISO 9001:2008 standartu. Ir arī dažadi speciālie nozaru sertifikāti.  
Agregata tabulā

Konteinera tipa elektrostacijas

Konteinera tipa elektrostacijas un dīzeļģeneratori apvalkos. Tiek piedāvāti sekojošu veidu apvalki (kapoti): vienkāršie, kuri ir domati agregāta aizsardzībai pret nokrišņiem un putekļiem; skaņas slāpējošie „SILENT” (70dBA) apvalki; un speciālie termoapvalki, kuri nodrošina gan skaņas, gan siltuma izolāciju. Termoapvalki pēc būtības ir mini konteineri, kuros ir ierīkotas visas agregāta dzīvotspējas nodrošinošas sistēmas: apgaismošana, apsilde un automātiskā ventilācija (motorizētas žalūzijas). Papildus var tikt uzstādīti degvielas tvertnes un automātikas skapja sildītāji. Termoapvalki pārsvarā ir domāti automatizēto dīzeļģeneratoru ievietošanai Telekom uzņēmumu un dzelzceļa vajadzībām lai nodrošinātu ilgstošu agregāta darbību bez apkalpes ekstremālos apstākļos pie apkārtējas vides temperatūrām -40 + 40 C. Dīzeļelektrostacijas termoapvalkos var tikt aprīkotas ar automātisko eļļas devēju ar papildus eļļas tvertni apvalka iekšpusē, kā arī ar automātiskās degvielas papidināšanas ierīcēm. Vādības paneļi un dažāda veida ARI skapji var tikt ievietoti apvalkā kopā ar agregātu vai arī piegādāti atsevišķi  izvietošanai pasūtītāja objektā. Termoapvalka tipa dīzeļelektrostacija var būt aprīkota arī ar dažādu veidu automātiskām ugunsdzesēšanas sistēmām. Apvalks ir aprīkots ar vairākām durvīm, kuras nodrošina ērtu tehnisko apkalpošanu. Atšķirībā no konteinera tipa elektrostacijām tehniskā apkalpe tiek veikta personālam atrodoties ārpusē. Apvalka iekšējā apdare – krāsota perforēta tērauda loksne; ārējā – pulverkrāsojums. Slāpētāja izvietojums – uz apvalka jumta, vai apvalka iekšpusē.   
Visi apvalki var tikt aprīkoti ar atenuātoriem, kuri papildus slāpē radiātoram cauri plūstošā gaisa skaņu. Konteinera tipa elektrostacijas ir lielākas un viņām ir standarta izmēri. Tehnisko apkalpi agregātam personāls veic atrodoties konteinera iekšpusē. Konteinerī tiek izvietoti viens vai vairāki agregāti, kā arī dažada veida pasūtītāja paša iekārtas (piemēram, sakaru aparatūra). Atkarībā no konteinera tehniskās specifikācijas ir pieejamas sekojošas sistēmas: apgaismošanas, apsildes, automātiskās ventilācijas (fiksētas vai vadāmas motorizētas žalūzijas), eļļas un degvielas automātiskās papildināšanas, pulver vai aerosol-tipa automātiskās ugunsdzēšanas, gaismas un skaņas ārēja avārijas trauksmes sistēma un citas. Konteinera iekšpusē tiek izvietoti elektrostacijas vadibas un konteinera sistēmu vadības paneļi, kā arī var tikt ievietotas degvielas tvertnes, kuru kopēju tilpumu, veido  500, 750 un 1000 l bloki.  Konteinerim minimāli ir divi durvju bloki, vienai no kurām no iekšpuses ir uzstādīts „panic lock” tipa rokturis personāla atvieglotai izejai avārijas gadijumā. Konteineri arī var tikt aprīkoti ar papildus gaisa atenuātoriem. „North” tipa konteineri ir paredzēti ekspluatācijai pie apkārtējas vides temperatūrām 
-50 + 40 C.  Konteinera izmēri ir ISO 10’,20’,25’,30’,40’. Dzelzceļa vajadzībām tiek piedāvāti 3,4 un 6 m garuma konteineri ar 2-slīpumu jumtu saskaņā ar nozares iekšējiem standartiem. 

Agregata tabulā

Biodīzeļdegvielas elektrostacijas un koģenerātori

Biodīzeļdegvielas elektrostacijas un koģeneratori uz MAN un Mitsubishi dzinēju bāzes ir domāti darbībai ar biodegvilu, kuras ķīmiskais sastāvs atbilst DIN EN 14214. Šiem agregātiem ir jāņem vērā nominālās jaudas samazināšanos (salīdzinājumā ar dīzeļelektrostacijām) par 15-20%. Pārslodze nav pieļaujama. Orgānisko eļļu (piemēram, 100% rapšu eļļas) izmantošāna biodegvielas vietā nav pieļaujama. Eļļu izmantošanai ir vajadzīgas dārgas speciālas  atīrīšanas iekārtas, kuru izmantošana parasti neatmaksājas. Biodīzeļdegvielas elektrostacijas ir rentablas tikai ar nosacījumu, ka tiek izmantota arī agregāta siltuma enerģija (siltuma koģenerācijas sistēma). Laika posmā, kad visa siltuma enerģija nevar tikt izmantota, ir jālieto dažāda veida rezerves dzesētāji (kūleri). Šī veida elektrostacijas ir ieteicams izmantot valstīs, kuru likumdošana un reāla valsts ekonomiskā politika atbalsta alternatīvas enerģijas ražošanu un nodrošina elektroenerģijas iepirkšanu pa izdevīgām un stabilām cenām ilgtermiņā. 

Agregata tabulā

Gāzes virzuļdzinēju elektrostacijas un koģenerātori

Gāzes virzuļdzinēju elektrostacijas un koģeneratori pašlaik var tikt piedāvāti uz DEUTZ, MTU dzinēju un dažu Scania modeļu bāzes. Viena agregāta elektriskās jaudas rinda: 100 – 2500 kWe. Dažādu izpildījumu agregāti ir domāti darbam at naturālo dabas gāzi, naftas gāzi un biogāzi. Dazādas konstrukcijas – agregāts uz rāmja (izvietošanai telpās) un koteinertipa agregāts; var strādāt izolēti „salas režīmā” vai arī kopā ar tīklu. Dažadas siltuma koģenerācijas un rezerves dzesēšanas sistēmas. Filtri un gāzes atīrīšanas iekārtas.  Agregāta jaudai virs 1000 kWe ir iespējams augstsprieguma ģeneratora izpildījums. Rūpnīca uzsāk projektēšanas darbus un gatavo piedāvājumu tikai saņemot pasūtītāja aizpildītu aptaujas lapu. 
Agregata tabulā

Dīzeļu sūkņu agregāti

Dīzeļsūkņu agregāti ir domāti apūdeņošanas- nosusināšanas darbiem, ūdens atsūknēšanai dažādos saimnieciskos un celtniecības objektos ( no tranšējām, siltuma trasēm, kolektoriem, tilpumiem un tt.), kā arī darbam ārkārtas situācijās, cīnoties ar ugunsgrēkiem un plūdu sekām. Mazie (portatīvie) sūkņu dīzeļagregāti tiek būvēti uz 1-2 cilindru dīzeļiem ar gaisa dzesēšanas sistēmu un speciāla viesuļtipa sūkņiem ar iesukšanas spēju līdz 8 m. Palaišana ar rokas vai elektrisko starteri. Dīzeļagregātiem ar ražību virs 100 kub.m/h tiek izmantoti dīzeļi ar šķidruma dzesēšanas sistēmu. Agregātu izpildījums: stacionārs uz rāmja vai mobīls uz treilera. Iespējam agregātu ievietot apvalkā vai zem pārsega, nodrošinot aizsardzību no saules un lietus. 
Agregata tabulā

Degvielas papildus tvertnes, rezervuāri u.c.

Degvielas papildtvertnes un rezurvuāri ir domāti dažādu agregātu galveno degvielas tvertņu manuālas un automātiskas papildināšanas ierīkošanai. Degvielas tvertnes ar parastām vai dubultām sienām un ar iespējamās noplūdes monitoringa sistēmu var tikt uzstādītas agregāta telpā (konteinerī) vai arī ārpusē. Papildaprīkojums: dazādas ražības rokas un elektriskie pumpji, līmeņrāži, skaitītāji, uzpilei domātas šļūtenes un pistoles. Kopmlektā ar nepieciešamām savienojuma daļām tiek piedāvātas arī speciālas konstrukcijas tvertnes ar tilpumu 500, 750 un 1000 l, kuras var savienot blokos ar lielāku kopējo tilpumu.