Speciālie dīzeļagregāti un iekārtas

Agregata tabulā

Dizeļģeneratori Telekom vajadzībām

Dīzeļģeneratori Telekom vajadzībām ir speciāli automatizēti un nokomplektēti. „Karstā rezerve”, degvielas un/vai eļļas automātiskās papildināšanas sistēmas ir standartā. Komplektācija ir atkarīga no tehniskās specifikācijas. Pieejami dažādi distances vadības paneļi un pultis. Atkarībā no objekta rezervēšanas shēmas un ievadu daudzuma agregātiem ir viens vai vairāki ievada skapji (ARI). Dubultās rezervēšanas gadijumā diviem agregātiem ir paredzēts viens kopējais ievada skapis. Ja agregāti ieslēdzas pakāpenski vai darbojas uz pārmaiņām, tiek nodrošināta sinhronizācijas sistēma. Mikroprocesors nodrošina distances monitoringu. Rupnīca piegādā agregātus uz rāmja ar visām pasūtītāja telpai nepieciešamām papildus iekārtām vai arī veic šo iekārtu iebūvēšanu speciālā konteinerī vai apvalkā. Konteineris tiek aprīkots ar automatiskām ventilācijas, apsildes, apgaismošanas, signalizācijas, ugunsdzēšanas un citām sistēmām. Ir iespējams konteinera izpildījums ar operātora vietu vai kabīni.  
Agregata tabulā

Dīzeļģeneratori dzelzceļam (signalizācija un sakari)

Dzelzceļa dīzeļģeneratori signalizācijas un sakaru vajadzībām ir speciāli automatizēti un nokomplektēti. „Karstā rezerve”, degvielas un/vai eļļas automātiskās papildināšanas sistēmas ir standartā. Komplektācija ir atkarīga no tehniskās specifikācijas. Mikroprocesors nodrošina distances monitoringu. Rupnīca piegādā agregātus uz rāmja ar visām pasūtītāja motortelpai nepieciešamām papildus iekārtām vai arī veic šo iekārtu iebūvēšanu speciālā dzelzceļa standartiem atbilstošā konteinerī. Konteineris tiek aprīkots ar automatiskām ventilācijas, apsildes, apgaismošanas, signalizācijas, ugunsdzēšanas un citām sistēmām. Ir vairāki konteineru (mājiņu) izpildījumi: garums 3,4 un 6 m; ar plakanu un 2-slīpuma jumtiem. Jumts tiek aprīkots ar notekcaurulēm. Rūpnīcas servisa uzņēmums "DESETRA" veic agregātu montāžu, elektroinstalāciju un apkalpošanu dzelzceļa objektos.
Agregata tabulā

Dīzeļģeneratori dzelzceļam (ceļu distancēm)

Dzelzceļa portatīvie dīzeļģeneratori ir domāti ceļu distances vajadzībām un tiek izmantoti kā elektrības avoti celtniecības un remontu darbiem. Speciāls 3-ph izpildījums: 3x230V. Agregāti pārvietošanai pa sliedi ir aprīkoti ar diviem sliežu riteņiem un speciāliem rokturiem. Vadības panelis ir aprīkots ar aizsargkonsoli un dažādām mērīšanas ierīcēm, t.sk. ar Om-metru izolācijas pretestības kontrolei un speciālām rozetēm.   
Agregata tabulā

Dīzeļģeneratori dzelzceļam, (vilcienu vagoni)

Sērijas EA10-40D2CASZ dzelzceļa vagonu dīzeļģeneratoru iekārtu (DGI) jauda ir 8, 10, 12, 20, 24 un 32 kWe. DGI tiek izmantotas kā neatkarīgi elektroenerģijas avoti pasažieru, dienesta-tehniskos un speciālos vilcienu vagonos. Ekspluatācijas apstākļi: -50°+50°C un līdz 98% mitruma pie 25°C temperatūras. DGI ir ievietotas skaņas slāpējošos konteineros un tiek piekārtas zem vagona izmantojot speciālu kronšteinu konstrukciju. DGI sastāvā ir nodrošinātas sekojošas automātiskās sistēmas: degvielas papildināšana, apsilde, ventilācija, uguns dzēšena, karstā rezerve un distances vadība un tās pilnībā atbilst Tehniskiem noteikumiem, kuri ir saskaņoti ar dzelzceļu.
Agregata tabulā

Dīzeļģeneratori militārām vajadzībām

Dīzeļģeneratori militārām vajadzībām tiek būvēti uz pieprasījumu. Šīs grupas produkcijai ir ļoti specifiskas prasības konstrukcijai, komplektācijai, garantijai, apkalpošanai un visu mezglu klasifikācijai.
Agregata tabulā

Dīzeļģeneratori lidlaukiem un aeronavigācijas vajadzībām

Dīzeļģeneratori lidlaukiem un aeronavigācijas vajadzībām. Šiem agregātiem arī ir savas specifiskas prasības. Tiek piedāvāti 1-ph un 3-ph elektroagregāti ar dažādām strāvas frekvencēm: 50, 60, 400 Hz un citām. Piedāvājums tiek nosūtīts pēc pieprasījuma.