Dīzeļģeneratori dzelzceļam, (vilcienu vagoni)

Speciālie dīzeļagregāti un iekārtas

Apraksts

Sērijas EA10-40D2CASZ dzelzceļa vagonu dīzeļģeneratoru iekārtu (DGI) jauda ir 8, 10, 12, 20, 24 un 32 kWe. DGI tiek izmantotas kā neatkarīgi elektroenerģijas avoti pasažieru, dienesta-tehniskos un speciālos vilcienu vagonos. Ekspluatācijas apstākļi: -50°+50°C un līdz 98% mitruma pie 25°C temperatūras. DGI ir ievietotas skaņas slāpējošos konteineros un tiek piekārtas zem vagona izmantojot speciālu kronšteinu konstrukciju. DGI sastāvā ir nodrošinātas sekojošas automātiskās sistēmas: degvielas papildināšana, apsilde, ventilācija, uguns dzēšena, karstā rezerve un distances vadība un tās pilnībā atbilst Tehniskiem noteikumiem, kuri ir saskaņoti ar dzelzceļu.

 

 vairāk